VEZETŐI KIVÁLÓSÁG KUTATÁS

Elkészült a PRAESTA és a PTE-KTK összefogásában megvalósult 2017. évi országos felsővezetői viselkedést vizsgáló felmérés eredményeire épülő  átfogó tanulmány, és további 75 db a kutatási eredmények mentén rajzolt személyes felsővezetői tükör. Beléptünk a visszajelzés adás fázisába, egy-két napon belül kiküldésre kerülnek a tanulmányok és személyes tükrök az azokat igénylő felsővezetők részére.

kutatás célja volt egyrészt a nagyszámú mintavétel melletti vezetői viselkedés vizsgálat a PRAESTA Vezetői Kiválóság Modell tükrében, másrészt a Modell minél több felsővezetővel való megismertetése. A kutatási eredmények a személyes és átfogó értékelések elkészítéséhez, illetve a Modell és az arra épülő egyéni, csoportos és szervezeti szintű fejlesztési programok továbbfejlesztéséhez szolgáltatnak hiteles alapokat.

„VEZETŐI KIVÁLÓSÁG KUTATÁS” bővebben


EMCC magyarországi közgyűlése

Az EMCC magyarországi szervezete, az „Európai Mentoring és Coaching Szervezet Magyarországi Egyesülete” 2014. évi közgyűlését 2014. június 4-én 17.30-kor tartja.

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c (GROW Csoport irodája)


EMCC (European Mentoring and Coaching Council) nemzetközi konferenciák 2014

Az EMCC (European Mentoring and Coaching Council) évente két nagy nemzetközi konferenciát szervez.

2014-ben a European mentoring and Coaching Research Conference  június 26-27-én Párizs közelében, a Cerby Pontoise egyetemen kerül megrendezésre.

Az Annual mentoring and Coaching Conference  helyszíne Velence lesz 2014. november 20-22 között.

További információk, jelentkezés a http://www.emccconference.org/ lapon találhatók.

Érdeklődők a http://www.emccouncil.org/eu/en/whats_on/previous_conferences lapon nézhetnek utána a korábbi konferenciák anyagainak.EMCC (European Mentoring and Coaching Council) organises two big international conferences each year.


Vezetői készségek a jövőben

A vezetés olyan, mint az izomzat, minél tudatosabban edzik, annál erősebb lesz. A Center for Creative Leadership közelmúltbeli kutatása rávilágít, miért kell megfelelően edzeni.

15 amerikai vállalat 2000 vezetőjét vonták be a vizsgálatba, és 20 vezetői képességet vizsgáltak. Az eredmény több, mint meglepő: a négy, a jövőben legfontosabb vezetői készségről (emberek vezetése, stratégiai tervezés, az elkötelezettség erősítése, változások menedzselése) kiderült, hogy a gyenge pontok közé tartoznak. Jelen vannak, de nem kellő súllyal. A kutatók a kívánt értéktől való eltérést vezetői szakadéknak (leadership gap) nevezték el. A szakadék mélysége csökkenthető, ha az alábbiakra kiemelten figyelünk:

 • csapatmunka és együttműködés
 • változás menedzselése
 • kommunikáció
 • rendkívüli tanulási szándék
 • döntéskészség

Az edzésnek ezekre kell fókuszálnia és a sikerhez fontos szereplő a személyes edző (executive coach).

A CCL tanulmánya alapján


Változásmenedzsment: Mit? Miért? Hogyan?

Bár sokszor a változás „puha” („soft”) oldalának nevezik, menedzselni a változás emberi oldalát sokszor a legnagyobb kihívás, és egy szervezeti átalakítás kritikus része. Nézzünk például egy összeolvadást, vagy felvásárlást. A változás technikai oldala – vagy „kemény” oldala – minden bizonnyal összetett lesz. Ki kell dolgozni az üzlet pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat.

Ami azonban igazán lényeges, az az emberek bevonása a változásba. A változás „puha” oldala sokszor valójában a „keményebb” része a változásnak. A Change Management Learning Center cikke a változás emberi oldalának menedzseléséhez ad útmutatót a „Mit?”, „Miért?” és „Hogyan?” kérdésekre adott válaszok strukturált bemutatásával.

„Változásmenedzsment: Mit? Miért? Hogyan?” bővebben


Érzelmi Intelligencia és a vezetés

Kutatási adatok bizonyítják,hogy szoros összefüggés van teljesítmény és az érzelmi intelligencia (EI) között. 265 vezetőnél elemezték a vezetői nézeteket, az érzelmi intelligenciát,a személyiségtípust (amit a Myers-Briggs indikátorral mértek) és a vezető nemét. Rákérdeztek a sikertényezőkre, arra, hogy amennyiben már hallottak az EI-ről, mi a véleményük róla. Úgy gondolják-e, hogy az EI fejleszthető, és ha igen, miként. Hogyan értékelik saját Érzelmi Intelligenciájukat? Vajon változik-e a vezetés és az EI kapcsolata hierarchikus szintenként, a vezetői tapasztalatok szerint, a személyiségtípusok és a nem alapján.

Megállapításaikat 6 pontban foglalták össze:

 1. A vezetők minden szinten nyitottak az EI fejlesztésére, de egészen másként beszélnek róla, mint a szakemberek.
 2. Számukra igazán az az értékes, ha saját tapasztalataik alapján vonhatják le a következtetéseket a tanulási folyamatban.
 3. A személyiségtípus meghatározó az EI fejlesztési programokban.
 4. A vezetők EI fejlesztésében az öntudatosság, mások meghallgatása és az adaptálás legyenek a fő „tantárgyak”.
 5. A fejlesztési programok összeállításakor a vakfoltokra és az általuk képviselt szterotipiákra figyelemmel kell lenni.
 6. Nincs nemek szerint különbség a EI szempontjából.


A felsővezetők tanulása

A felsővezetők fejlesztése kritikus fontosságú a pozíció hatékony betöltése és az üzleti világ növekvő kihívásaira történő időbeni reagálás szempontjából. Magas színvonalon kell tudjanak teljesíteni a problémamegoldás, döntéshozatal és több más vezetői területen. A következő tényezők jelentik a legnagyobb kihívást a felsővezetők tanulási folyamatában:

„A felsővezetők tanulása” bővebben