Érzelmi Intelligencia és a vezetés

Kutatási adatok bizonyítják,hogy szoros összefüggés van teljesítmény és az érzelmi intelligencia (EI) között. 265 vezetőnél elemezték a vezetői nézeteket, az érzelmi intelligenciát,a személyiségtípust (amit a Myers-Briggs indikátorral mértek) és a vezető nemét. Rákérdeztek a sikertényezőkre, arra, hogy amennyiben már hallottak az EI-ről, mi a véleményük róla. Úgy gondolják-e, hogy az EI fejleszthető, és ha igen, miként. Hogyan értékelik saját Érzelmi Intelligenciájukat? Vajon változik-e a vezetés és az EI kapcsolata hierarchikus szintenként, a vezetői tapasztalatok szerint, a személyiségtípusok és a nem alapján.

Megállapításaikat 6 pontban foglalták össze:

  1. A vezetők minden szinten nyitottak az EI fejlesztésére, de egészen másként beszélnek róla, mint a szakemberek.
  2. Számukra igazán az az értékes, ha saját tapasztalataik alapján vonhatják le a következtetéseket a tanulási folyamatban.
  3. A személyiségtípus meghatározó az EI fejlesztési programokban.
  4. A vezetők EI fejlesztésében az öntudatosság, mások meghallgatása és az adaptálás legyenek a fő „tantárgyak”.
  5. A fejlesztési programok összeállításakor a vakfoltokra és az általuk képviselt szterotipiákra figyelemmel kell lenni.
  6. Nincs nemek szerint különbség a EI szempontjából.