PRAESTA programok

Megértés | Kiválóság | Művészet | Kibontakozás

PRAESTA programok


A PRAESTA Leadership Excellence programját minden esetben egyedi, testreszabott tartalommal töltjük meg Ügyfeleink éppen aktuális igényei, helyzete alapján. Nincs két egyforma PRAESTA Leadership Excellence program.

A program jelenlegi építőköveit az alábbiakban mutatjuk be


Megértés | Kiválóság | Művészet | Kibontakozás

Executive coaching

Mi a PRAESTA-ban mindannyian megtapasztaltuk felsővezetőként, hogy sikeres szervezeteket vezetni, a folyamatosan változó üzleti környezet kihívásainak megfelelni embert próbáló feladat.

Amikor már túl vagyunk a legtöbb szakmai és üzleti képzésen, meg van a kellő gyakorlatunk, rutinunk a vezetésben, akkor a további fejlődés útja már elsősorban bennünk rejlik.

Ahhoz, hogy életünk minden szerepében kiteljesedhessünk, meg kell teremtenünk létünk harmóniáját.
Belső erőforrásáink mozgósítása a legtöbb esetben jobban megy, ha van valaki, aki egyenrangú partnerként, hozzánk hasonló tapasztalatokkal mellettünk áll, akivel őszintén, szervezeti játszmáktól mentesen meg tudjuk osztani céljainkat, terveinket, ötleteinket, motivációinkat, félelmeinket és kihívásainkat. Ő az executive coach, aki végig kísér bennünket utunkon a vezetői kiválóság egyre magasabb szintjei felé.

A PRAESTA executive coaching programja segíti Önt, hogy:

 • Megértse szellemi, lelki, fizikai erőforrásainak egységét
 • Felfedezze, megerősítse önnön kiválóságát
 • Megélje a passzió/kötelesség, a professzionális és magánélet és az életszerepeink között kialakuló harmónia erejét
 • Élvezze és továbbadhassa a kibontakozás örömét
 • Mindig legyenek céljai és mindig tudja merre tart éppen
 • Elkerülje a szervezeti elmagányosodást
 • Találjon kivezető utat az éppen aktuális elakadásaiból
 • Élvezze az életét, élvezze a sikert

Programunknak köszönhetően új energiákkal telve haladhat tovább belső útján.

Mindannyian kaptunk már segítséget, támogatást vagy útmutatást más emberektől életünk valamely időszakában – amikor a legnagyobb szükségünk volt rá. Néha elég, ha valaki mellettünk áll, biztat, vagy egyszerűen csak jókor van jó helyen, hogy megváltoztassa életünk irányát.

Rhonda Byrne
ausztrál forgatókönyvíró és producer


Megértés | Kiválóság | Művészet | Kibontakozás

Team-coaching

Egy vezetői csoportból nem alakul ki automatikusan magasan teljesítő csapat. Tapasztalataink szerint még olyan vezetői csapatokban is előfordul diszharmónia, ahol a vezetők önmagukban minden, munkájukhoz szükséges kompetencia birtokában vannak és kiválóan is teljesítenek saját szakmai területükön. Ilyen esetekben a leggyakoribb hiányosság, hogy nincsenek meg a csapat egészére vonatkozó közös alapok, egymás belső működésmódjának, motivációjának, személyiségtípusának ismerete, hiányzik az a közös nyelv, ami a vezetői csapat egyes tagjaiból kiindulva az egész csoport szintjén tudja megvalósítani a célirányos, hatékony és minden érintett számára komfortos működésmódot. Gyakran előfordul, hogy csak az első számú vezető vagy néhány dominánsabb vezető véleménye határozza meg a csapat egészének működését.

Ilyen esetekben soha véget nem érő vagy éppen nagyon rövid és formális menedzsment meetingek, látszat döntések, belső konfliktusok, nyílt vagy bújtatott játszmák és alacsony szintű eredményesség jellemzi a szervezetet. A megszületett „döntéseket” nem követi valódi, célirányos cselekvés, ugyanazok a problémák kerülnek terítékre időről időre anélkül, hogy valódi megoldás születne.

A PRAESTA team-coaching programja során segítjük Önt és csapatát, hogy:

 • Feltárja és megértse a vezetői csoport mindennapjait meghatározó működési folyamatokat, visszatérő mintázatokat
 • Azonosítsa és a csoportműködés javára fordítsa az egyéni és a csoport szintjén meglévő belső motivációkat, preferenciákat
 • Összehangolja az egyéni és a vállalati értékeket, harmonizálja az egyéni és csoportcélokat a magasabb szervezeti teljesítmény érdekében
 • Új típusú, a vezetői csapat egészének erősségeire építő együttműködési és döntési mechanizmusokat alakítson ki

Programunknak köszönhetően Ön élvezni fogja a közös célok érdekében hatékonyan együttműködő csapat felszabadító, inspiráló érzését.

Csak annyira vagyunk hatékonyak, mint a legügyetlenebb munkatársunk.

Tony Parsons
brit újságíró, író


Megértés | Kiválóság | Művészet | Kibontakozás

Menedzsment workshop

A vezetői csapatmunka során gyakori, hogy a közös műhelymunka, workshop a legcélszerűbb módja a kitűzött célok elérésének. A tapasztalt vezetők általában maguk is kiválóan tudnak workshopokat előkészíteni, megtervezni, lebonyolítani és utókövetni, mi is számtalanszor tettük ezt saját szervezeteink vezetői szerepeiben. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor elsősorban a függetlenség miatt célszerűbb ezt külső szakértővel megvalósítani. A leggyakoribb ilyen eset, amikor jövőkép és stratégia alkotás vagy ezek frissítése merül fel, de bármilyen más szervezeti vagy szakmai kérdés megoldása esetén is célravezetőbb lehet ez a forma a saját megvalósítás helyett. Ezekben a helyzetekben különösen megnő a jelentősége, hogy minden érintett vezető aktívan részt tudjon venni a munkafolyamatban anélkül, hogy a lebonyolítás terhe a vállát nyomná.

A PRAESTA vezetői workshop programja során segítjük Önt és csapatát, hogy:

 • Pontosan meghatározza a feladattal, folyamattal kapcsolatos célokat
 • Megvalósuljon a sikeres végrehajtáshoz szükséges szakmai előkészítés
 • A szervezeti viszonyrendszertől függetlenül, objektíven történjen a workshopok lebonyolítása
 • Új módszertani megközelítések is szerepet kapjanak a közös munkában
 • Határidőre és a kitűzött célok, eredménymutatók mentén valósuljanak meg a workshopok
 • Az eredmények dokumentálva legyenek
 • A követő lépések, cselekvési tervek definiálása megtörténjen

Programunknak köszönhetően Ön megtapasztalhatja a külső szakértő függetlenségéből, objektivitásából eredő hozzáadott értéket, a professzionálisan vezetett csapatmunka hatékonyságának és eredményességének megnyugtató érzését.

A siker abból fakad, hogy kitűzünk egy célt, egy változást, amit el szeretnék érni. És amíg nem léptük át a célvonalat, addig nincs megállás.

Csernus Imre
pszichiáter, író


Megértés | Kiválóság | Kihívás/Változás | Kibontakozás

Változásmenedzsment

Tudjuk, érezzük és mindennapi szinten megéljük annak hatását, hogy a változás örök, legyen szó professzionális vagy magánéletünkről. Ha már elkerülni nem tudjuk, nagyon fontos az, hogyan viszonyulunk a változáshoz, miként kezeljük. Felsővezetőként tudjuk, hogy a megszokott jelenlegi állapot és a kívánatos jövőbeli állapot között nagyon sok tennivalónk van a szervezet minden szintjén ahhoz, hogy ne csak sodródjuk a változással, hanem professzionálisan kezeljük azt, legyen szó az érintett vezetők támogatásáról, a munkatársakkal való új típusú együttműködésről, a működési folyamatokról vagy a változást irányító csapat felkészítéséről. Ezek mind együttesen szükségesek egy változásmenedzsment projekt sikeres lebonyolításához.

A PRAESTA változásmenedzsment programja során segítjük Önt, hogy:

 • Meghatározza a változás szükségességét (tudatosság, halaszthatatlanság érzékeltetése)
 • Létrehozza és felkészítse a változást irányító csapatot
 • Felmérje a változtatási készséget
 • Meghatározza a változási stratégiát, fókuszterületeket
 • Kidolgozza a változási tervet
 • Megtervezze a nyomonkövetést
 • Gyors győzelmeket vívjon ki
 • Megerősítse, stabilizálja a változást

Programunknak köszönhetően Ön a változási folyamatoknak nem „elszenvedője” lesz, hanem olyan irányítója, aki sikerrel valósítja meg a jelenlegi és jövőbeli állapot közötti kihívásokkal teli átállást.

Ne a változástól, az állandóságtól félj!

Lao-ce
kínai filozófus


Megértés | Kiválóság | Művészet | Kibontakozás

FTSE100 Cross-Company Mentoring Program – Hungary

A nők még napjainkban is alulreprezentáltak a felsővezetők körében. Nőként felsővezetői feladatokat ellátni igen komplex kihívás. A pozíció adta helyzet kiemelt összetettsége nem a feladat szakmai tartalma miatt alakul ki elsősorban, hanem sokkal inkább az elvárások összetettsége miatt. A nőknek ebben a helyzetben egyensúlyozniuk kell a „szokásos” felsővezetőkkel szembeni elvárások és a családi szerepekből adódó, még mindig erősen tradicionális társadalmi elvárások között. Ráadásul a munkahelyükön gyakran kevés lehetőségük van a speciális helyzetükből adódó kihívások érdemi megbeszélésére, a helyzetükhöz igazodó támogatásra.

A nemzetközi FTSE100 Cross-Company Mentoring Program magyarországi képviselőjeként a PRAESTA-ban segítjük Önt, a vezetői kiválóság útján járó női vezetőt, hogy:

 • Coaching folyamat keretében megfogalmazza a mentorálási folyamattal kapcsolatos céljait, elvárásait
 • Találjon magának olyan, más vállalatnál felsővezetőként dolgozó mentort, aki támogatja Önt
 • Folyamatos támogatást kapjon szakértőinktől a mentoring folyamat során

Programunknak köszönhetően Ön rendszeres, erőt adó támogatásban részesül, új vezetői tapasztalatokkal, problémamegoldási módszerekkel gazdagodik egy másik felsővezető gyakorlatából, könnyebben igazodik el a „férfiak világában”.

A program hazai működtetésében társunk a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF).
A nemzetközi programról bővebben ITT olvashat.

Mivel nő vagyok, átlagon felüli teljesítményt kell nyújtanom ahhoz, hogy érvényesüljek. Ha nem járok sikerrel, nem azt fogják mondani, hogy én nem vagyok képes erre, hanem azt, hogy a nők nem képesek erre.

Clare Boothe Luce
amerikai író, politikus és diplomata


Megértés | Kiválóság | Művészet | Kibontakozás

Coach típusú vezető fejlesztési program

Minden sikeres vállalat csúcsán hatalmas szakmai tudás és tapasztalat koncentrálódik az évek során. A felsővezetők többsége nem áll meg a szakmai fejlődésében, gyakran ők maguk válnak szakmájuk referencia személyévé a piacon. Ennek a szakmai fejlődésnek az útja szintje „adja magát”, képzések sora és a mindennapos munka az évek során megteszi hatását.

Ami azonban nem alakul ki ennyire természetes módon és idővel tapasztalatunk szerint a legnagyobb vezetői kihívást jelentheti, az a munkatársak saját erősségeit, igényeit figyelembe vevő, fejlesztő típusú vezetői hozzáállás. Az ilyen „coach típusú” vezetői megközelítés már a gyakorlati megnyilvánulási formája többféle megszerzett ismeretnek, elsajátított gondolkodásmódnak és begyakorolt viselkedési mintának. Ennek hiányában szervezeti feszültségek keletkezhetnek abból, hogy az adott vezető túlzottan dominálja a működést, a munkatársak, vezetőtársak véleménye és megoldásai kevés teret kapnak, ami mindent összevetve beszűkíti a cég lehetőségeit és személyes konfliktusokhoz, belső frusztrációkhoz is vezethet.

A PRAESTA fejlesztési programja során segítjük Önt, hogy:

 • Megismerje a coach típusú vezetői működésmód jellemzőit, előnyeit
 • Eszköztárat kapjon a mindennapi működéshez
 • Gyakorolja a legfontosabb eszközök használatát, beépítését vezetői készségei közé
 • Egy személyes fejlődési szükséglet coaching típusú feldolgozásával saját élményt kapjon a coaching-ról

Programunknak köszönhetően az Ön újonnan elsajátított coach típusú vezetői megközelítésének köszönhetően fejlődik a vállalati kultúra, nő a dolgozói elkötelezettség, elégedettség és következésképpen a teljesítmény és az eredmény.

Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember nézőpontját és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nemcsak a sajátunkéból.”

Henry Ford
amerikai üzletember


Megértés | Kiválóság | Művészet | Kibontakozás

Coach típusú vezetők számára nyújtott szupervízió

Coach típusú vezetőként fontos, hogy meg legyen az a rendszeres coaching szakmai támogatás, ami segít az esetleges elakadások kezelésében, a coaching eszköztár használatának minőségbiztosításában. A legtöbb esetben ez a támogatás nem tud megvalósulni az adott szervezeten belül a szükséges kompetenciák hiánya vagy szűkössége miatt, ilyenkor egy coach típusú vezető könnyen érezheti magát bizonytalannak, akár magányosnak is.

A PRAESTA coach típusú vezetőket támogató szupervíziós programja során segítjük Önt, hogy:

 • A korábban elsajátított coaching készségeket a mindennapi gyakorlatában tudja alkalmazni
 • Konkrét saját esetekhez kapjon külső szakértői visszajelzést, támogatást a továbblépéshez
 • Bővítse coaching eszköztárát más tapasztalt coach-ok gyakorlatából
 • Rendszeres szakmai kapcsolatot tudjon tartani a coaching szakma elismert szakértőivel

Programunknak köszönhetően Ön magabiztosabban tudja alkalmazni a folyamatosan fejlődő coaching kompetenciáit és megtapasztalhatja egy professzionális szakmai, vezetői közösséggel való rendszeres együttműködés erejét.

Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember nézőpontját és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nemcsak a sajátunkéból.

Henry Ford
amerikai üzletember


Megértés | Kiválóság | Művészet | Kibontakozás

360° felmérés és visszajelzés

Felsővezetőként jellemző az a helyzet, hogy már nem vagy alig kapunk visszajelzést a munkánkról. Pedig mindenkinek szüksége van arra, hogy a saját belső megítélése mellett arról is legyen képe, hogyan realizálódik a szándéka a környezetében, miként látják mások. Gyakran egyáltalán nincsenek ilyen visszajelzési folyamatok a szervezetekben vagy ha vannak, sokszor nagyon formálisak, a visszajelzések érdemi megbeszélése elmarad, nincsenek követő lépései a visszacsatolásoknak. Ilyen esetekben a vezető egy elefántcsont toronyban találhatja magát és nem érti miért nem a szándéka szerint zajlanak a folyamatok az általa vezetett szervezetben.

A PRAESTA 360° felmérés és visszajelzés programja során segítjük Önt, hogy:

 • Tükröt kapjon beosztott kollégái, vezetőtársai és főnöke véleménye alapján jelenlegi vezetői kompetenciáiról – üzeneteket erősségeiről és fejlesztendő területeiről
 • Megértse, milyen faktorok mentén válhat még kiválóbb vezetővé
 • Önmagát is értékelve és összevetve a másoktól kapott visszajelzésekkel önismeretét is letesztelje
 • A tükör, és más, Ön által ismert információk alapján kitűzze fejlődési céljait azok teljesülési indikátoraival együtt
 • Ismereti és módszertani támogatást kapjon fejlődési útjához

Programunknak köszönhetően Ön egy belső és egy teljeskörű külső kép alapján, megalapozottan fogalmazhatja meg jövőbeli személyes fejlődésének irányát, konkrét tartalmát.

Nem tudunk mindent megváltoztatni, amivel szembesülünk, de semmit sem tudunk megváltoztatni, amíg nem szembesülünk vele.

James Baldwin
amerikai regényíró, esszéista, drámaíró, költő és társadalomkritikus


Megértés | Kiválóság | Inspiráció | Kibontakozás

Soundboarding

Tudjuk, hogy vezetőnek lenni gyakran nagyon magányos tevékenység. Néha csak egy nyitott és profi beszélgetőtársra van szükségünk, aki saját tapasztalatát felhasználva tükröt tart elénk, felhívja figyelmünket a veszélyes pontokra, vagy ösztönöz minket, hogy új lehetőségeket kutassunk fel. Segít, hogy hangosan gondolkodva magunknak megfogalmazzuk kihívásainkat, ötleteinket, a megoldások alternatíváit, kockázatait.

A PRAESTA Sounbording programja során segítjük Önt, hogy:

 • Ütköztesse ötleteit egy kívülálló szemüvegén, látásmódján keresztül
 • Újabb, kreatív megközelítésmódokat fedezzen fel
 • Feloldódjon a „vezetői magányosság”
 • Támogatói környezetben modellezze elképzeléseit

Programunknak köszönhetően Ön átgondoltabb és megalapozottabb vezetői döntéseket hozhat, újabb inspiráló ötletekkel gazdagodhat.

Akinek ötletet adok, annak tudása úgy nő, hogy közben az enyém nem csökken; mint ahogyan nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más meggyújtja a sajátját.

Thomas Jefferson
amerikai elnök, ügyvéd, feltaláló


Megértés | Szakértelem | Kibontakozás | Kiválóság

Process Communication Modell

“Nem az számít amit mondasz, hanem az ahogyan mondod”, mondta Taibi Kahler, a PCM® megalkotója. Ennek hitében alkotta meg azt a módszertant, amely az emberi viselkedések megfigyelésén alapul. Ha a PCM® tudását beépítjük a mindennapokba, akkor elsőkézből tapasztalhatjuk meg az adaptív kommunikáció előnyeit. 

A PCM® segítségével a következő kompetenciák fejleszthetők:

 • Kommunikáció
 • Stresszkezelés
 • Rugalmasság
 • Önismeret
 • Önreflexió

A PCM® módszertant alkalmazhatjuk:

 • Vezetői mentoring folyamatokban
 • Coachingban mint önismereti eszköz
 • Csapatdinamika elemzésre
 • Konfliktus kezelési workshopokon
 • Csapatépítőn
 • Együttműködés fejlesztésére multidiszciplináris csapatok esetén

Annak az öt embernek az átlaga vagy, akivel a legtöbb időt töltöd.
Jim Rohn
amerikai író, motivációs előadó és üzletember