VEZETŐI KIVÁLÓSÁG KUTATÁS

Elkészült a PRAESTA és a PTE-KTK összefogásában megvalósult 2017. évi országos felsővezetői viselkedést vizsgáló felmérés eredményeire épülő  átfogó tanulmány, és további 75 db a kutatási eredmények mentén rajzolt személyes felsővezetői tükör. Beléptünk a visszajelzés adás fázisába, egy-két napon belül kiküldésre kerülnek a tanulmányok és személyes tükrök az azokat igénylő felsővezetők részére.

kutatás célja volt egyrészt a nagyszámú mintavétel melletti vezetői viselkedés vizsgálat a PRAESTA Vezetői Kiválóság Modell tükrében, másrészt a Modell minél több felsővezetővel való megismertetése. A kutatási eredmények a személyes és átfogó értékelések elkészítéséhez, illetve a Modell és az arra épülő egyéni, csoportos és szervezeti szintű fejlesztési programok továbbfejlesztéséhez szolgáltatnak hiteles alapokat.

A KUTATÁS HÁTTERE

Két évvel ezelőtt megalkottuk a PRAESTA Vezetői Kiválóság Modelljét. Az elmúlt évek gyakorlata és a sikerrel megvalósult PRAESTA fejlesztési programok sora, mind a Modell eredményes működését igazolják. Így mára a PRAESTA valamennyi vezetőfejlesztési tevékenységének a Vezetői Kiválóság Modell ad alapot. A PRAESTA szakemberei egyéni, csoportos és szervezeti szinteken is a Vezetői Kiválóság Modell szerint dolgoznak együtt vezetőkkel és vezetői csapatokkal egyaránt.

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE-KTK) Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete számára a vezetés egyszerre fontos oktatási és kutatási terület. A PTE-KTK kutató csapatának tagjai a vezetéstudományok kutatási módszertanának szaktekintélyei, jelentős módszertani és gyakorlati tapasztalattal és rutinnal bírnak a kutatás terén, méltán elismertek a kutatási szakmában.

Pár évvel ezelőtt a PTE-KTK meghívta a PRAESTA-t, hogy óraadóként kapcsolódjon be a mesterszakos hallgatók képzési programjába, és tartson gyakorlati coaching tapasztalatok témakörben előadást a hallgatók részére. Így találkozott a gyakorlat az elmélettel, a vezetőfejlesztés a vezetéstudománnyal. Ebből az oktatásban való kapcsolódásból indult az a szakmai összefogás, aminek eredménye a Praesta Vezetői Kiválóság Modell és az egyetemi kutatás jelen kapcsolódása, a PRAESTA és a PTE-KTK közös összefogásában megvalósult országos felsővezetői viselkedést vizsgáló felmérés.

PRAESTA VEZETŐI KIVÁLÓSÁG MODELL

A PRAESTA modellje vezetői kiválóság egy új megközelítését szemlélteti. szakítva a korábbi hagyományokkal, a vezetői kompetencíamérés helyett a vezetői viselkedést vizsgálja. PRAESTA értelmezésben a vezetői kiválóság az, amikor a vezető folyamatosan és tudatosan van úton a jobb, az eredményesebb vezetői teljesítmény felé. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan fejlődik – pozitív irányba változik – a vezetői szakmában és ezzel párhuzamosan folyamatosan fejleszti – pozitív irányba változtatja – környezetét, amire vezetőként befolyása van (csapat, szervezeti egység, vállalat és szakmai szinteken). Tehát a vezetői kiválóságot nem a vezetői kompetenciák értékelésével éri tetten, hanem a folyamatos fejlődés és fejlesztés megjelenési formáinak meglétével. Kérdőívünk kérdései és állításai is ezekre a megjelenési formákra vonatkoztak.

PRAESTA VEZETŐI KIVÁLÓSÁG MODELL (PRA-VKM)
A PRAESTA Leadership Excellence Modellje a vezetői kiválóság egy új megközelítése. A mi értelmezésünkben a vezetői kiválóság az, amikor a vezető folyamatosan és tudatosan van úton a jobb, az eredményesebb vezetői teljesítmény felé. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan fejlődik (pozitív irányba változik) a vezetői szakmában és ezzel párhuzamosan folyamatosan fejleszti (pozitív irányba változtatja) azt a környezetét, amire vezetőként befolyása van. Tehát a vezetői kiválóságot nem a vezetői kompetenciák értékelésével tudjuk tetten érni, hanem a folyamatos fejlődés és fejlesztés megjelenési formáinak meglétével (kérdőívünk kérdései és állításai is ezekre a megjelenési formákra vonatkoznak).
PRA-VKM: 1. DIMENZIÓ – FELSŐVEZETŐ
Modellünk értelmezésében a vezető folyamatosan fejlődik és fejleszt ami erős hatással van a környezetére, hiszen a környezete az, amiben fejlődik és fejleszt, és amin keresztül pozitív hatást gyakorol a vállalat és a szakmája eredményességére. A hatást szándékosan nem koncentrikus körök, hanem egyre táguló ellipszisek szemléltetik, melyeknek a vezető nem a középpontja, nem is magasra pozícionált húzó ereje, hanem a szervezettel együtt utazó folyamatosan fejlődő és fejlesztő hatóerő. Mivel a vezető környezetre irányuló fejlesztési lehetősége és annak hatása dimenzióról dimenzióra haladva egyre csökken.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

Kedves Vezetőtársak, köszönjük a kutatásban való részvételre fordított idejüket és átgondolt, értékes válaszaikat! PRAESTA oldalról öröm volt a KUTATÁS-sal töltött valamennyi munkafázis: a megálmodástól. a kivitelezésen keresztül, egész az eredmények kiértékeléséig. És most, most szinte fürdünk a visszajelzés adás örömében 🙂

Köszönet és hála az együttműködésért, melynek köszönhetően a kitűzött célnak megfelelő eredményességgel valósulhatott meg az első PRAESTA-PTE ORSZÁGOS VEZETŐI KIVÁLÓSÁG KUTATÁS!